เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดงานแถลงข่าว การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
การแข่งขันแรลลี่รถยนต์และจักรยาน “สุพรรณหรรษา”
โดยมี นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าชราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน
พร้อมด้วย นายธนเสฏฐ์ สุชามาลาวงษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
นางรพีพร คำสกุล ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
และนายอรรถพล ประกอบของ หรือ “เอ็ม เดอะสตาร์”
ร่วมแถลง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560